SOMP-I

Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I) är metod som bedömer motorisk förmåga under första levnadsåret. SOMP-I mäter både motorisk nivå och motoriskt utförande på barnets egna uppnådda nivå.